Als je meedoet, duurt dat totaal ongeveer 24 weken voor jou. In deze periode krijg je 10 weken de behandeling. Eerst bepalen we of je kunt meedoen. Tijdens de eerste visite zullen we 3 interviews afnemen en een korte IQ test. Je zult ook gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen. Na deze visite kunnen we bepalen of je geschikt bent voor deelname.  Na een aantal metingen tijdens de eerste twee visites zullen we je willekeurig toewijzen aan één van de drie groepen. De onderzoekers hebben geen invloed op het toewijzen, zij kunnen dus niet zelf bepalen in welke groep je wordt ingedeeld. We vragen je om 5 keer naar ons onderzoekscentrum te komen in deze 24 weken. De visites duren ongeveer 3 uur.

Bij deelname aan de studie krijg je gratis deze behandelingen aangeboden. Er wordt zorgvuldig in kaart gebracht hoe je mentale en fysieke gezondheid is vóór, tijdens en na de behandeling. Dit kan belangrijke informatie opleveren om je verdere gezondheid te verbeteren. Bij ieder bezoek aan het onderzoekscentrum ontvang je een deelnemersvergoeding en je reiskosten en parkeerkosten worden vergoed.

Hieronder hebben we schematisch het verloop van het onderzoek afgebeeld:

schema

* Tijd tussen screening en basismeting is variabel en de tijd tussen nameting en follow-up ook.
Dit kan een week of een aantal dagen korter of langer uitvallen in verband met het maken van een geschikte planning.
De interventie is altijd exact 10 weken.