Bij deelname aan de studie krijg je gratis deze behandelingen aangeboden. Er wordt zorgvuldig in kaart gebracht hoe je mentale en fysieke gezondheid is vóór, tijdens en na de behandeling. Dit kan belangrijke informatie opleveren om je verdere gezondheid te verbeteren. Bij ieder bezoek aan het onderzoekscentrum ontvang je een deelnemersvergoeding en je reiskosten en parkeerkosten worden vergoed.

schema

* Tijd tussen screening en basismeting is variabel en de tijd tussen nameting en follow-up ook.
Dit kan een week of een aantal dagen korter of langer uitvallen in verband met het maken van een geschikte planning.
De interventie is altijd exact 10 weken.