Bij ongeveer 85% van de volwassenen met ADHD komen een of meerdere andere stoornissen voor. Dit noemt men comorbide stoornissen. Ook adolescenten met ADHD hebben een grote kans om andere stoornissen te ontwikkelen. De meest voorkomende stoornissen naast ADHD zijn depressie, angst, slaapproblemen en obesitas (overgewicht). Deze stoornissen leiden tot grotere psychosociale druk en kan weer leiden tot meerdere problemen. De behandelingen van ADHD richten zich met name op het verbeteren van de ADHD symptomen. Nieuwe behandelprogramma’s die zich richten op de behandeling en preventie van comorbide stoornissen moeten nog ontwikkeld en onderzocht worden.

Opzet van de studie

In dit onderzoek zullen we de bruikbaarheid en de werking van twee medicatievrije behandelingen in adolescenten en jong volwassenen onderzoeken, namelijk bewegingstherapie en lichttherapie. Deze therapieën worden thuis uitgevoerd door middel van een app en een smartphone. We gaan onderzoeken of deze twee therapieën ervoor kunnen zorgen dat comorbide stoornissen worden voorkomen en of deze behandelingen ADHD symptomen kunnen verbeteren. Dit doen we door ook deelnemers mee te laten doen die gewoon doorgaan met hun huidige behandeling, de zogenaamde controle groep.

Wie kan er meedoen aan deze studie?

  • Deelnemers met de diagnose ADHD
  • Leeftijd tussen 14 en 45 jaar
  • Stabiel op eventuele gestarte behandeling

horloge rennen2

m health

horloge rennen